Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36335 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 19 ms 264 K Pascal / 199 B Duy_e 2021-05-04 16:41:37
#36314 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 575 B mr_coder 2021-05-04 9:31:01
#71657 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 22 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2022-02-09 13:03:41
#30101 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 35 ms 384 K C++ / 386 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:58:23
#20794 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 38 ms 480 K C++ / 320 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-11 8:09:40
#20870 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 38 ms 468 K C++ 17 / 304 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-11 8:24:05
#21100 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 298 B Chu Minh Quân 2020-12-12 2:33:17
#20846 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 38 ms 408 K C++ / 345 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:19:24
#20783 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 356 B Chùm CUỐI 2020-12-11 8:08:06
#20797 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 311 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-11 8:10:16
#20860 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 388 K C++ 14 / 311 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:21:59
#20861 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 436 K C++ 17 / 300 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:22:17
#20833 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 480 K C++ 17 / 324 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:17:31
#20834 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 300 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 8:17:54
#68677 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 40 ms 444 K C++ 14 / 854 B always tle 2022-01-10 11:29:02
#20830 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 40 ms 388 K C++ 17 / 325 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:17:00
#20779 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 40 ms 484 K C++ 14 / 386 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-11 8:07:49
#43284 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 407 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-05 16:28:37
#61784 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 41 ms 440 K C++ 11 / 727 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:58:38
#20796 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 42 ms 388 K C++ 17 / 300 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 8:10:14
#20831 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 42 ms 480 K C++ 17 / 313 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 8:17:17
#87455 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 45 ms 636 K C++ 11 / 947 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-13 3:37:25
#29809 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 47 ms 388 K C++ 17 / 324 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-08 10:52:03
#61580 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 47 ms 516 K C++ 17 (Clang) / 428 B trần minh hoàng 2021-12-08 8:14:09
#67693 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 48 ms 400 K C++ 11 (Clang) / 1 K Tohka Yatogami 2022-01-03 13:05:51
#20865 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 52 ms 384 K C++ 17 / 379 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 8:23:00
#73806 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 55 ms 380 K C++ / 844 B Xuân 2022-02-16 13:56:36
#51280 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 60 ms 440 K C++ 17 / 604 B Tô Thanh Long 2021-10-14 12:04:37
#51036 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 64 ms 584 K C++ / 673 B soul 2021-10-13 8:04:13
#40703 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 70 ms 388 K C++ / 316 B Vũ Tăng Cường 2021-07-01 7:04:55
#51182 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 71 ms 376 K C++ 14 / 469 B wal 2021-10-14 3:33:12
#31017 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 73 ms 588 K C++ 11 / 397 B MiG21_5121 2021-03-13 3:40:21
#50999 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 76 ms 508 K C++ 11 / 686 B Võ Quang Hưng 2021-10-13 5:11:35
#40778 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 79 ms 384 K C++ / 319 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 10:29:35
#69624 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 79 ms 380 K C++ 11 / 494 B KIN 2022-01-17 13:51:30
#20792 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 82 ms 640 K C++ 17 / 332 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-11 8:09:21
#60420 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 83 ms 356 K C++ 17 / 216 B NMD 2021-12-01 10:43:26
#21009 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 85 ms 464 K C++ 17 / 216 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:54:51
#29642 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 86 ms 404 K C++ / 450 B UngQuangTri 2021-03-07 9:55:43
#31556 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 87 ms 1980 K C++ / 489 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 14:02:43
#20789 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 88 ms 384 K C++ 17 / 261 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-11 8:08:48
#58739 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 88 ms 380 K C++ 11 / 288 B Lewjxz 2021-11-21 16:55:44
#20868 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 90 ms 384 K C++ 17 / 261 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:24:03
#20850 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 90 ms 384 K C++ / 218 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 8:20:02
#20786 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 90 ms 376 K C++ 17 / 214 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-11 8:08:19
#34198 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 92 ms 8304 K C++ / 524 B Con Vịt Kutee 2021-04-11 15:47:27
#20881 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 93 ms 384 K C++ / 291 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-11 8:26:47
#31571 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 94 ms 480 K C++ / 380 B Trần Đức Mạnh 2021-03-18 0:29:23
#46140 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 96 ms 380 K C++ / 330 B Onii Chan 2021-08-31 15:12:46
#56322 #202. BUS - Chờ xe buýt Accepted 100 98 ms 388 K C++ 14 / 281 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:47:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: