Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#134837 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3424 K C++ 17 / 388 B Phạm Thanh Lam 2023-04-21 16:34:35
#50970 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3452 K C++ / 390 B Xuân 2021-10-13 1:25:25
#135786 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1106 ms 3472 K C++ 14 / 422 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-04-27 13:17:32
#135322 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3452 K C++ 17 / 386 B Lương Tiến Đạt 2023-04-25 8:24:15
#26107 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3448 K C++ 17 / 439 B Tạ Thu Hà 2021-01-19 14:54:20
#134731 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1104 ms 4588 K C++ 14 / 956 B Shiryon 2023-04-21 7:57:44
#135426 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1098 ms 3440 K C++ 17 / 415 B Đặng Huyền Trân 2023-04-25 16:24:00
#135042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1096 ms 3452 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Anh Tú 2023-04-23 16:30:17
#35746 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1048 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-24 15:05:12
#34142 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1019 ms 9476 K Pascal / 946 B Lâm Khánh An 2021-04-11 1:59:33
#93846 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1017 ms 6536 K C++ 17 / 586 B TKduybich 2022-10-11 9:41:03
#26144 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1001 ms 9476 K Pascal / 919 B Khuyen Tran 2021-01-20 8:45:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: