Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4107 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 1014 ms 28684 K Python 3 / 63 B Trùm CUỐI 2020-02-14 15:06:22
#4102 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 980 ms 28744 K Python 3 / 82 B Lê Công Bách 2020-02-14 14:32:59
#2447 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 483 ms 484 K C++ 14 / 419 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-01-03 3:46:32
#52621 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 182 ms 348 K C++ 11 / 467 B Thanh Sy 2021-10-22 7:50:33
#59134 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 170 ms 484 K C++ 17 / 426 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-23 9:58:25
#55518 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 166 ms 492 K C++ 17 (Clang) / 651 B Vũ Giang 2021-11-05 11:24:44
#14609 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 157 ms 392 K C++ 11 / 695 B Trần Thái Toàn 2020-11-12 7:05:11
#46003 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 155 ms 380 K C++ / 458 B hihihi1 2021-08-30 0:41:32
#16852 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 121 ms 596 K C++ / 471 B Trần Khánh Linh 2020-11-26 8:52:56
#63668 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 109 ms 392 K C++ 11 / 776 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 7:17:44
#36189 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 92 ms 384 K C++ 14 / 1 K Durex-_- 2021-04-30 17:37:12
#15866 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 92 ms 460 K C++ / 473 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-17 9:53:38
#15923 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 91 ms 388 K C++ / 364 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-17 13:27:19
#67483 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 90 ms 412 K C++ 14 / 937 B always tle 2022-01-02 12:11:28
#28188 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 88 ms 436 K Pascal / 539 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-21 16:10:12
#15889 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 86 ms 384 K C++ 17 / 424 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-17 10:00:38
#15883 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 85 ms 384 K C++ / 426 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-17 9:58:57
#15896 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 83 ms 384 K C++ / 461 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-17 10:06:07
#15876 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 83 ms 424 K C++ / 436 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-17 9:57:18
#15873 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 82 ms 388 K C++ / 466 B Đoàn Công Chiến 2020-11-17 9:56:52
#15878 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 82 ms 404 K C++ / 428 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-17 9:57:42
#51740 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 81 ms 408 K C++ / 593 B Slvcker2k5 2021-10-18 2:16:04
#15903 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 81 ms 388 K C++ / 441 B Đặng Thái Sơn 2020-11-17 10:08:52
#15869 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 81 ms 416 K C++ / 411 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-17 9:55:48
#2355 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 81 ms 384 K C++ / 509 B Lê Minh Triết 2020-01-02 9:00:20
#82736 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 80 ms 352 K C++ 11 / 399 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-05-02 1:37:21
#15871 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 80 ms 384 K C++ / 468 B Tạ Thu Hà 2020-11-17 9:56:13
#15990 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 80 ms 388 K C++ / 454 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-18 14:06:22
#15867 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 80 ms 388 K C++ 17 / 458 B Nguyễn Bình An 2020-11-17 9:55:36
#49985 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 79 ms 380 K C++ 11 / 408 B Onii Chan 2021-10-05 14:14:16
#28434 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 79 ms 320 K C++ 11 / 318 B vuvanhung 2021-02-23 15:01:38
#16786 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 78 ms 712 K C++ / 461 B Bùi Tâm Đan 2020-11-26 6:29:40
#91867 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 75 ms 356 K C++ / 372 B 3 2022-09-15 13:46:19
#80081 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 75 ms 480 K C++ / 403 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:51:37
#16226 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 75 ms 420 K C++ 17 / 414 B Chu Minh Quân 2020-11-22 8:39:18
#17583 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 73 ms 356 K C++ 17 / 394 B Trần Quang Huy 2020-11-27 13:07:44
#79930 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 71 ms 544 K C++ / 399 B meow 2022-03-30 16:07:07
#15422 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 68 ms 420 K C++ / 446 B Trần Trung Đức 2020-11-16 3:33:57
#80039 #341. DKBINDEC – Bin to Dec Accepted 100 66 ms 408 K C++ / 403 B Nguyễn Trọng Hiệp 2022-03-31 10:17:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: