Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#97380 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 114 ms 3840 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 14:38:39
#39925 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 136 ms 1888 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 16:37:30
#103848 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 1476 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 16:02:52
#110036 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 666 ms 14556 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-12 9:44:10
#33458 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 180 ms 4464 K C++ 17 / 2 K vuvanhung 2021-04-01 9:55:45
#48681 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 146 ms 4696 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-23 3:15:38
#60485 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1229 ms 632 K C++ 17 / 1 K daotuanduy 2021-12-01 14:43:45
#97503 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 175 ms 83576 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-01 3:07:40
#48778 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 153 ms 3028 K C++ 11 (Clang) / 1 K Lâm Thanh Bá Quý 2021-09-23 14:54:45
#108705 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 285 ms 9528 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Dũng 2022-12-07 14:54:57
#49225 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 238 ms 600 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 8:15:38
#98110 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 787 ms 14564 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 4:18:29
#97353 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 119 ms 3428 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 14:13:25
#108597 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 696 ms 10732 K C++ 17 / 1 K Akiet 2022-12-07 7:45:50
#109260 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 147 ms 8272 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-12-08 9:37:51
#118119 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 259 ms 1184 K C++ / 1 K Meow 2023-02-06 8:29:32
#98156 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 320 ms 173640 K C++ 17 / 1007 B 23daleyyy 2022-11-03 6:39:11
#146290 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 566 ms 67272 K C++ 17 / 969 B Đặng Hải Long 2023-08-16 15:13:38
#61360 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 558 ms 83012 K C++ 14 / 936 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-07 8:04:18
#98071 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 364 ms 173520 K C++ 17 (Clang) / 932 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-03 2:53:49
#98214 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1020 ms 9808 K C++ 14 / 930 B truong 2022-11-03 9:23:53
#73932 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 126 ms 1148 K C++ 11 / 918 B Xuân 2022-02-17 10:01:12
#97600 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 452 ms 6320 K C++ 17 / 914 B tquan2710 2022-11-01 7:41:14
#8747 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 84 ms 1504 K C++ 17 / 896 B Lemon Garden 2020-09-22 13:28:17
#5763 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 91 ms 1524 K C++ 17 / 854 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 9:28:42
#145203 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 3324 K C++ 17 (Clang) / 850 B Nguyễn Phú Minh Quân 2023-08-06 15:27:07
#67740 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 242 ms 3032 K C++ 17 / 842 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 16:18:54
#150447 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 251 ms 9056 K C++ 14 / 809 B hihihi1 2023-09-25 7:47:40
#50009 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 101 ms 1148 K C++ 17 / 796 B Tạ Quang Kiên 2021-10-05 17:13:00
#30577 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 273 ms 4156 K Pascal / 782 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-03-11 13:48:32
#97454 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 251 ms 1636 K C++ 17 / 778 B Lê Hồng Phúc 2022-11-01 1:34:33
#120810 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 85 ms 1528 K C++ 14 / 773 B Lường Ngọc An 2023-02-14 8:05:09
#70646 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 385 ms 22328 K C++ 11 (Clang) / 770 B tran cong viet 2022-01-26 2:12:11
#108701 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 283 ms 4680 K C++ 14 / 768 B Pham Gia Minh 2022-12-07 14:47:02
#97494 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 457 ms 512 K C++ / 761 B lambiengquo 2022-11-01 2:39:51
#127881 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 82 ms 1184 K C++ 17 / 759 B TKduybich 2023-03-20 13:42:13
#70716 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 588 ms 79484 K C++ 17 (Clang) / 755 B Đặng Đức Thắng 2022-01-26 7:57:42
#48603 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 257 ms 1124 K C++ 14 / 752 B Flabbergast Mother Father 2021-09-22 16:28:16
#97523 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 1380 K C++ 14 / 749 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:50:52
#116167 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 211 ms 1108 K C++ 17 / 744 B Phan Trung Hữu 2023-01-18 8:30:07
#27824 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 220 ms 12076 K C++ / 740 B khongcoten002 2021-02-18 8:23:52
#97748 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 142 ms 9144 K C++ 17 (Clang) / 732 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 13:05:32
#5759 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 92 ms 1536 K C++ 14 / 722 B Trùm CUỐI 2020-04-14 9:24:59
#139409 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1336 ms 2684 K C++ 17 / 721 B minhtien 2023-05-25 14:56:45
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#41723 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1036 ms 59088 K C++ / 691 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:54:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: