Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#130354 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 102 ms 12156 K C++ 17 / 1 K Phan Trung Hữu 2023-04-01 9:32:23
#116195 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 89 ms 8212 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2023-01-18 22:18:11
#97529 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 1668 K C++ 17 / 1 K Lê Hồng Phúc 2022-11-01 3:56:57
#29144 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 632 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-03-02 0:52:07
#29151 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 588 K C++ 17 / 844 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-02 0:55:59
#70543 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 28 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 1023 B Đặng Đức Thắng 2022-01-25 1:46:03
#144386 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 71 ms 492 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đặng Hải Long 2023-07-29 15:53:22
#77028 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 488 K C++ 11 / 889 B hm123 2022-03-10 14:14:21
#118686 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 468 K C++ 17 / 766 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-08 2:01:59
#110095 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 468 K C++ 17 / 3 K Neko Phạm 2022-12-12 12:13:42
#58705 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 464 K C++ 11 / 698 B ThMinh 2021-11-21 14:33:38
#118796 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 460 K C++ 14 / 857 B Lường Ngọc An 2023-02-08 7:42:23
#97417 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 694 ms 452 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 15:38:41
#29142 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 448 K C++ / 896 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-02 0:40:25
#61101 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 424 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Văn Thắng 2021-12-05 2:35:56
#51409 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 424 K C++ / 489 B Onii Chan 2021-10-15 8:04:58
#118691 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 420 K C++ 17 / 775 B Phạm Thanh Lam 2023-02-08 2:03:38
#103549 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 412 K C++ 17 / 850 B Vũ Thị Thu Hường 2022-11-22 8:17:40
#30158 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 412 K C++ 17 / 896 B Đặng Thái Sơn 2021-03-10 9:06:33
#120603 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 26 ms 408 K C++ 17 / 773 B Nguyễn Duy Anh 2023-02-14 0:31:13
#70501 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 404 K C++ 11 (Clang) / 842 B tran cong viet 2022-01-24 12:49:01
#55673 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 400 K C++ 14 / 1011 B hihihi1 2021-11-06 8:21:26
#77386 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 396 K C++ 17 / 1 K Phạm Thị Trà Giang 2022-03-14 13:17:20
#97697 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 388 K C++ 14 / 1 K Lâm Duy Bảo 2022-11-01 10:18:39
#118687 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 / 767 B Ninh Anh Vũ 2023-02-08 2:02:15
#103167 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-21 9:31:45
#5627 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 24 ms 388 K C++ 11 / 1 K Dương Thị Ngân Giang 2020-04-11 9:39:57
#97910 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-02 10:15:00
#5623 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-04-11 9:13:54
#103555 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 38 ms 380 K C++ 17 / 860 B Trần Ngô Minh Thư 2022-11-22 8:22:47
#50856 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 700 B batman 2021-10-12 12:07:39
#28632 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 1023 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-26 9:55:43
#118840 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 22 ms 376 K C++ 14 / 818 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-02-10 0:52:34
#118774 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 376 K C++ 17 / 633 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-08 7:29:52
#60398 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 21 ms 376 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-12-01 9:24:46
#29157 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-02 0:57:16
#29172 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 29 ms 376 K C++ 17 / 844 B Chu Minh Quân 2021-03-02 0:59:20
#29162 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 372 K C++ 17 / 991 B Trần Trung Đức 2021-03-02 0:57:37
#97575 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 58 ms 368 K C++ / 843 B lambiengquo 2022-11-01 6:05:28
#29190 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 1 K Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-02 1:06:47
#98270 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 71 ms 360 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 13:17:46
#102928 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 / 825 B Thắng Nguyễn 2022-11-19 1:49:51
#103205 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 356 K C++ 11 / 740 B van_dat 2022-11-21 15:01:35
#118836 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 22 ms 356 K C++ / 740 B umm 2023-02-10 0:51:52
#97490 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 2 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-01 2:35:25
#118778 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 1 K Fan MU 2023-02-08 7:31:41
#29148 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 844 B Đoàn Công Chiến 2021-03-02 0:54:28
#30157 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 1 K Trần Khánh Linh 2021-03-10 8:59:32
#29158 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 896 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-02 0:57:24
#29159 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 44 ms 356 K C++ 17 / 962 B Bùi Hải Đăng 2021-03-02 0:57:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: