Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#97417 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 694 ms 452 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 15:38:41
#156591 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 623 ms 488 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Song Hạnh Chi 2023-10-30 2:45:32
#97771 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 390 ms 352 K C++ 17 / 714 B Vũ Đức Triệu 2022-11-01 13:38:21
#155780 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 348 ms 78676 K C++ 17 / 899 B Dinh Vu Minh Hung 2023-10-26 8:52:26
#130354 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 102 ms 12156 K C++ 17 / 1 K Phan Trung Hữu 2023-04-01 9:32:23
#116195 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 89 ms 8212 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2023-01-18 22:18:11
#144386 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 71 ms 492 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đặng Hải Long 2023-07-29 15:53:22
#98270 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 71 ms 360 K C++ 17 / 1 K tinozg 2022-11-03 13:17:46
#97575 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 58 ms 368 K C++ / 843 B lambiengquo 2022-11-01 6:05:28
#29170 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 54 ms 356 K C++ 17 / 844 B Bùi Tâm Đan 2021-03-02 0:58:59
#168961 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 51 ms 356 K C++ 17 / 1 K Tran Duy 2023-12-01 15:01:53
#97910 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-02 10:15:00
#51411 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 49 ms 348 K C++ / 489 B Onii Chan 2021-10-15 8:05:50
#29166 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 47 ms 352 K C++ 17 / 962 B Bùi Hải Đăng 2021-03-02 0:57:51
#118681 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 46 ms 364 K C++ 17 / 766 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-08 2:01:47
#29137 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 43 ms 348 K C++ / 875 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-02 0:34:04
#29158 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 896 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-02 0:57:24
#168829 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 41 ms 360 K C++ 17 / 884 B chuy 2023-12-01 13:20:08
#169181 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 41 ms 3328 K C++ 17 / 1001 B choshibalmao 2023-12-02 11:03:05
#82729 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 40 ms 340 K C++ 11 / 770 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-05-02 1:17:06
#118682 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2023-02-08 2:01:51
#155680 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 889 B Lê Kim Việt Anh 2023-10-26 7:44:36
#102928 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 / 825 B Thắng Nguyễn 2022-11-19 1:49:51
#70501 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 404 K C++ 11 (Clang) / 842 B tran cong viet 2022-01-24 12:49:01
#103169 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-21 9:34:31
#29151 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 588 K C++ 17 / 844 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-02 0:55:59
#103555 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 38 ms 380 K C++ 17 / 860 B Trần Ngô Minh Thư 2022-11-22 8:22:47
#29187 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 38 ms 356 K C++ 17 / 1 K Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-02 1:06:04
#169229 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 734 B Huỳnh Lưu Nguyên 2023-12-02 11:59:09
#155904 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 1016 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Huy 2023-10-26 9:38:37
#103549 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 412 K C++ 17 / 850 B Vũ Thị Thu Hường 2022-11-22 8:17:40
#77386 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 396 K C++ 17 / 1 K Phạm Thị Trà Giang 2022-03-14 13:17:20
#30158 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 412 K C++ 17 / 896 B Đặng Thái Sơn 2021-03-10 9:06:33
#169173 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 348 K C++ 17 / 1 K Đến là đón, đụng là va, chạm là chạy! 2023-12-02 10:42:53
#155828 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 328 K C++ 11 / 889 B tienminh 2023-10-26 9:08:02
#97697 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 388 K C++ 14 / 1 K Lâm Duy Bảo 2022-11-01 10:18:39
#97529 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 1668 K C++ 17 / 1 K Lê Hồng Phúc 2022-11-01 3:56:57
#118703 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2023-02-08 2:07:59
#110095 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 468 K C++ 17 / 3 K Neko Phạm 2022-12-12 12:13:42
#55673 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 400 K C++ 14 / 1011 B hihihi1 2021-11-06 8:21:26
#168618 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 340 K C++ 17 / 1023 B Trần Đăng Tiến 2023-12-01 8:38:15
#169219 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 384 K C++ / 1 K Nguyễn Khánh Sang 2023-12-02 11:53:46
#103205 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 356 K C++ 11 / 740 B van_dat 2022-11-21 15:01:35
#30157 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 1 K Trần Khánh Linh 2021-03-10 8:59:32
#29157 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-02 0:57:16
#4500 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 1 K Takce 2020-03-08 2:30:31
#169211 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 941 B Nguyễn Gia Phúc 2023-12-02 11:45:07
#155729 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 344 K C++ / 933 B Nguyen Huu Phuc 2023-10-26 8:11:22
#118688 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 755 B Phạm Thanh Lam 2023-02-08 2:02:30
#61101 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 424 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Văn Thắng 2021-12-05 2:35:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: