Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#49116 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 21 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-09-27 11:23:19
#41809 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 280 K Pascal / 492 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:41:42
#33296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 284 K C++ 17 / 468 B batman 2021-03-31 8:22:02
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#74982 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 288 K Pascal / 392 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:59:58
#37150 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 513 B Nguyen Loan 2021-05-20 2:56:50
#72760 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:13:04
#37968 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 482 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:30:36
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#39037 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:55:07
#49852 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 348 K C++ 17 / 344 B hihihi1 2021-10-04 11:23:02
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#33946 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:34:13
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#48306 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 284 B hm123 2021-09-18 14:56:10
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#51297 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 479 B violetzzz 2021-10-14 14:44:12
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#50315 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 354 B Xuân 2021-10-07 15:11:36
#42472 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 / 741 B Tạ Quang Kiên 2021-07-17 15:56:38
#73361 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:07:02
#85123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 533 B Nguyễn Gia Bảo 2022-06-05 2:58:31
#7692 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 368 K C++ 17 / 479 B Chùm CUỐI 2020-06-23 3:19:52
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#62539 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 / 396 B Trần Phong 2021-12-13 13:26:23
#73367 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 53 ms 368 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:13
#91345 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 694 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 12:48:35
#44486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 380 K C++ 14 / 503 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-18 13:56:25
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02
#73225 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 718 B minh2409 2022-02-15 0:30:08
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#56401 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ 17 / 445 B Vũ Giang 2021-11-09 14:47:51
#66663 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 447 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:10:26
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: