Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73222 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 256 K Pascal / 712 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-15 0:27:59
#49116 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 21 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-09-27 11:23:19
#41809 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 280 K Pascal / 492 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:41:42
#33296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 284 K C++ 17 / 468 B batman 2021-03-31 8:22:02
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#74982 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 288 K Pascal / 392 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:59:58
#37150 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 513 B Nguyen Loan 2021-05-20 2:56:50
#72760 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:13:04
#37968 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 482 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:30:36
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#38296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 437 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-04 4:35:12
#39037 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:55:07
#49852 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 348 K C++ 17 / 344 B hihihi1 2021-10-04 11:23:02
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#33946 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:34:13
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#33683 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 420 B Tạ Thu Hà 2021-04-03 14:13:46
#111590 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 352 K C++ 14 / 401 B Nguyen An 2022-12-20 3:54:27
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#48306 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 284 B hm123 2021-09-18 14:56:10
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#78495 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 353 B Hung Vu 2022-03-23 19:43:17
#110229 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 452 B Nguyen duc anh 2022-12-13 7:23:21
#106937 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 352 K C++ / 412 B Bảo Trâm 2022-12-01 9:35:03
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#51297 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 479 B violetzzz 2021-10-14 14:44:12
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#50315 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 354 B Xuân 2021-10-07 15:11:36
#95719 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 328 B Maii 2022-10-20 1:07:38
#95730 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 537 B Nguyen Gia Huy 2022-10-20 1:10:16
#95766 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 538 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2022-10-20 1:36:04
#95711 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 375 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-20 1:05:23
#95744 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 546 B Lê Nguyễn Thu Hà 2022-10-20 1:19:26
#95713 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 11 / 563 B Bùi Cường Quốc 2022-10-20 1:05:44
#95729 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 446 B hoangheovn 2022-10-20 1:09:49
#95751 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 11 / 559 B Việt Nhân 2022-10-20 1:22:31
#95725 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 405 B nguyennhatlam 2022-10-20 1:09:29
#95734 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 544 B phúc 2022-10-20 1:14:47
#95726 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 399 B ntnq 2022-10-20 1:09:35
#95752 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 435 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-10-20 1:22:43
#95742 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 356 K C++ / 481 B Trịnh Nguyễn An Huy 2022-10-20 1:16:44
#95747 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 14 / 481 B Nguyen Minh Hoang 2022-10-20 1:21:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: