Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#128199 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 31 ms 508 K C++ 14 / 482 B Vũ Đức Minh 2023-03-22 4:04:02
#128171 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 37 ms 512 K C++ 17 / 947 B Ng Duy Anh 2023-03-22 3:52:44
#147255 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 37 ms 692 K C++ 17 / 962 B buon_choi96 2023-08-31 1:43:10
#128207 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 40 ms 576 K C++ 17 / 560 B Phạm Thanh Lam 2023-03-22 4:06:56
#152857 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 44 ms 576 K C++ / 503 B Nguyễn Xuân Chung 2023-10-13 8:37:37
#133497 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 49 ms 544 K Pascal / 636 B Dương Bình Minh 2023-04-14 10:17:24
#148085 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 52 ms 624 K C++ 11 / 470 B Đoàn Trung Hiếu 2023-09-11 14:20:57
#128208 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 56 ms 624 K C++ 17 / 478 B Ninh Anh Vũ 2023-03-22 4:08:48
#128560 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 165 ms 564 K C++ 17 / 337 B Trùm CUỐI 2023-03-24 3:49:32
#137904 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 167 ms 552 K C++ 17 / 322 B Bùi Quốc Huy 2023-05-12 14:19:18
#130267 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 168 ms 548 K C++ 17 / 386 B HieuLe 2023-04-01 2:45:14
#128211 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 173 ms 564 K C++ 17 / 395 B Đặng Huyền Trân 2023-03-22 4:18:26
#137040 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 178 ms 556 K C++ 17 / 338 B Phùng Nhật Minh 2023-05-06 14:14:23
#134880 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 179 ms 620 K C++ / 500 B Nguyễn Văn Hải 2023-04-22 8:08:41
#152852 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 179 ms 636 K C++ 17 / 503 B hongha 2023-10-13 8:21:47
#132531 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 179 ms 528 K C++ 17 / 381 B Kiều Quang Huy 2023-04-12 4:32:48
#156422 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 182 ms 1856 K C++ / 964 B tranhoanglong 2023-10-28 1:27:31
#132136 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 184 ms 648 K C++ 17 / 413 B Nguyễn Phúc Lai 2023-04-11 8:30:02
#128609 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 186 ms 560 K C++ 14 / 294 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-03-24 4:24:00
#128179 #5098. DELSTR - Xóa xâu ký tự Accepted 100 490 ms 29772 K Python 3 / 312 B Vũ Đức Anh 2023-03-22 3:55:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: