Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#140624 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 593 ms 126632 K C++ 17 (Clang) / 2 K kkk 2024-03-12 14:29:07
#138224 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 501 ms 110036 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-03-02 7:54:31
#138134 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1468 ms 53044 K Python 3 / 839 B BenTreK97 tin 2024-03-02 1:46:44
#130520 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1885 ms 45468 K Python 3 / 1 K Nguyen An 2024-02-03 15:22:06
#138443 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1795 ms 45436 K Python 3 / 679 B Trùm CUỐI 2024-03-05 0:34:05
#138444 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1777 ms 45352 K Python 3 / 477 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-03-05 0:36:02
#138452 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 1759 ms 45352 K Python 3 / 523 B Đặng Huyền Trân 2024-03-05 0:42:33
#139877 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 250 ms 5980 K C++ 17 / 1 K KhanhLe w 2024-03-11 3:17:04
#9164 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 203 ms 4408 K C++ 17 / 982 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 8:38:26
#146697 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 275 ms 3572 K C++ / 1 K re_fi 2024-04-21 15:13:42
#42252 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 291 ms 3568 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 14:18:24
#97610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 932 ms 3424 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2022-11-01 8:06:04
#156384 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 268 ms 3352 K C++ 17 / 1 K Duonggsimp 2024-07-05 1:44:46
#91960 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 274 ms 3320 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-17 12:14:32
#142619 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 938 ms 3316 K C++ / 2 K Wheatley Minci 2024-03-23 2:50:37
#139816 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 273 ms 3316 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 0:56:14
#98311 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3296 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:21:40
#41985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 284 ms 3288 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-10 2:22:14
#94210 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 255 ms 3280 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-10-12 15:07:12
#121068 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 263 ms 3124 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-29 10:37:06
#142618 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 257 ms 2908 K C++ 17 / 2 K Trương Tuấn Tú 2024-03-23 2:48:39
#156369 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 254 ms 2896 K C++ 14 / 1 K Vũ Hoài Băng 2024-07-04 15:17:29
#44137 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 457 ms 2644 K C++ 17 / 1 K Vũ Giang 2021-08-15 12:26:56
#42610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 306 ms 2564 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:24:37
#97320 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 311 ms 2552 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-31 11:39:01
#44129 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 436 ms 2544 K C++ / 1 K Nguyễn Phúc Lai 2021-08-15 11:36:28
#137495 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 269 ms 2520 K C++ 17 / 3 K Tập code 2024-02-27 16:48:03
#75007 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 305 ms 2520 K C++ 17 (Clang) / 947 B trần minh hoàng 2022-02-22 11:23:53
#42148 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 413 ms 2424 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-11 8:04:58
#19916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 2424 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 3:37:54
#71865 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 249 ms 2392 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:07:23
#65453 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 2188 K C++ 17 / 2 K mr_coder 2021-12-19 20:03:21
#42220 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 281 ms 2160 K C++ 14 / 8 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-07-12 8:43:11
#121520 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 243 ms 2060 K C++ 17 / 1 K oth 2024-01-02 13:36:15
#145182 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 2040 K C++ / 1 K aaaaaa 2024-04-12 9:10:23
#106773 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 201 ms 2032 K C++ 17 / 733 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:31:24
#42232 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 287 ms 2000 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 9:58:02
#88999 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 944 ms 1912 K C++ / 3 K Nguyễn Gia Bảo 2022-08-13 2:58:36
#54002 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 244 ms 1908 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-30 8:24:20
#139955 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 254 ms 1884 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 3:33:20
#138820 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 1880 K C++ 17 / 1 K Code Phải Yêu Tôi <3 2024-03-07 2:31:42
#85916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 315 ms 1876 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-17 16:11:26
#103483 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 264 ms 1872 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2022-11-22 7:08:28
#150815 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 198 ms 1740 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-05-17 15:26:23
#49471 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 359 ms 1616 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-30 1:04:26
#137310 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 258 ms 1456 K C++ 17 / 1 K mukbang ca the gioi 2024-02-27 3:49:06
#138447 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 290 ms 1396 K C++ 11 (NOI) / 1 K Ninh Anh Vũ 2024-03-05 0:36:30
#86762 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 1380 K C++ 17 / 843 B Thu Tran 2022-07-04 2:54:55
#36667 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2526 ms 1360 K C++ 17 / 418 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:18:02
#138097 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 192 ms 1296 K C++ 17 (Clang) / 773 B Lường Ngọc An 2024-03-02 1:13:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: