Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57611 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 77 ms 1768 K C++ 11 / 5 K hihihi1 2021-11-15 12:16:42
#39932 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 92 ms 1988 K C++ 17 / 5 K Durex-_- 2021-06-26 17:19:51
#60316 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 115 ms 2272 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-12-01 5:35:06
#10018 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 127 ms 2208 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-17 10:17:02
#10011 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 132 ms 2204 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-17 9:56:12
#60299 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 132 ms 2352 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-01 4:14:02
#58360 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 148 ms 4976 K C++ 14 / 2 K Duong Thao 2021-11-19 1:12:50
#79943 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 153 ms 6660 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-03-30 17:03:07
#74676 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 159 ms 3580 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-02-20 2:19:02
#53286 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 177 ms 6372 K C++ 14 / 2 K Mastercopycode 2021-10-25 14:50:32
#33062 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 193 ms 3680 K C++ / 1 K always tle 2021-03-29 1:48:57
#47713 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 197 ms 8472 K C++ / 2 K Đào Văn Đức 2021-09-14 5:43:33
#29195 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 249 ms 3688 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-03-02 1:28:39
#29283 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 584 ms 2176 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-03-03 3:12:28
#29278 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 636 ms 13708 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Nam Khang 2021-03-02 14:13:16
#32908 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 994 ms 5312 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-03-27 3:30:43
#29416 #598. MANGGT - Mạng giao thông Accepted 100 1192 ms 3536 K C++ / 1 K Mr_Nguyễn 2021-03-04 12:07:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: