Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4204 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1628 K C++ 14 / 667 B Trùm CUỐI 2020-02-24 2:41:55
#4836 #600. HEIGHT Accepted 100 279 ms 2796 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-03-14 1:33:12
#4838 #600. HEIGHT Accepted 100 276 ms 1600 K C++ 11 / 890 B Lê Công Bách 2020-03-14 6:35:44
#5330 #600. HEIGHT Accepted 100 540 ms 16056 K C++ 11 (NOI) / 886 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 8:55:01
#5333 #600. HEIGHT Accepted 100 291 ms 1608 K C++ 14 / 726 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-05 9:13:37
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#14700 #600. HEIGHT Accepted 100 265 ms 1600 K C++ 11 / 1010 B Đặng Tiến Dũng 2020-11-12 14:41:22
#27782 #600. HEIGHT Accepted 100 355 ms 1216 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:19:25
#27874 #600. HEIGHT Accepted 100 185 ms 1608 K C++ 14 / 744 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 14:16:05
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#38351 #600. HEIGHT Accepted 100 534 ms 8400 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-05 6:04:32
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#42640 #600. HEIGHT Accepted 100 285 ms 1728 K C++ / 1002 B always tle 2021-07-19 14:56:19
#43799 #600. HEIGHT Accepted 100 275 ms 1728 K C++ 17 / 2 K Hồ Phan Thế Anh 2021-08-11 16:47:43
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#57613 #600. HEIGHT Accepted 100 186 ms 1716 K C++ 11 / 774 B hihihi1 2021-11-15 12:17:02
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#67298 #600. HEIGHT Accepted 100 714 ms 3764 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-12-31 23:33:12
#68402 #600. HEIGHT Accepted 100 264 ms 1608 K C++ 11 / 1019 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:20:24
#74085 #600. HEIGHT Accepted 100 260 ms 1604 K C++ 11 / 884 B Xuân 2022-02-18 7:17:56
#75734 #600. HEIGHT Accepted 100 467 ms 6760 K C++ 17 / 16 K Quốc Khánh 2022-02-26 9:37:58
#76245 #600. HEIGHT Accepted 100 299 ms 2136 K C++ 17 / 823 B DEATH 2022-03-03 3:22:52
#81350 #600. HEIGHT Accepted 100 202 ms 1636 K C++ / 774 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 4:00:56
#84565 #600. HEIGHT Accepted 100 962 ms 1612 K C++ / 754 B hm123 2022-05-24 8:45:36
#84571 #600. HEIGHT Accepted 100 472 ms 1600 K C++ 17 / 682 B YugiHacker 2022-05-24 9:49:28
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#85517 #600. HEIGHT Accepted 100 267 ms 1744 K C++ 17 / 914 B NMD 2022-06-11 11:21:46
#86329 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 7484 K C++ 14 / 606 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-23 15:06:09
#87315 #600. HEIGHT Accepted 100 756 ms 1576 K C++ 17 / 718 B Lê Thanh Tùng 2022-07-12 6:02:57
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13
#93916 #600. HEIGHT Accepted 100 191 ms 1640 K C++ 17 / 778 B TKduybich 2022-10-11 14:41:34
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#106771 #600. HEIGHT Accepted 100 284 ms 1600 K C++ 17 / 726 B Meow 2022-12-01 1:24:40
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#129138 #600. HEIGHT Accepted 100 303 ms 2000 K C++ / 670 B yofwyst 2023-03-27 13:09:45
#131995 #600. HEIGHT Accepted 100 460 ms 6648 K C++ 17 (Clang) / 665 B DD_RES 2023-04-11 0:51:15
#133992 #600. HEIGHT Accepted 100 321 ms 1668 K C++ 17 / 599 B Ninh Anh Vũ 2023-04-19 2:01:16
#133997 #600. HEIGHT Accepted 100 327 ms 1720 K C++ 17 / 636 B Phạm Thanh Lam 2023-04-19 2:08:44
#134012 #600. HEIGHT Accepted 100 793 ms 2664 K C++ 17 / 523 B Nguyễn Duy Anh 2023-04-19 2:32:12
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#134027 #600. HEIGHT Accepted 100 453 ms 1576 K C++ 17 / 807 B Nguyễn Quốc Việt 2023-04-19 2:39:58
#134033 #600. HEIGHT Accepted 100 483 ms 2756 K C++ 17 / 612 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-19 2:41:05
#134034 #600. HEIGHT Accepted 100 305 ms 2056 K C++ 17 / 518 B Fan Arsenal 2023-04-19 2:41:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: