Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5330 #600. HEIGHT Accepted 100 540 ms 16056 K C++ 11 (NOI) / 886 B Phạm Thế Phong 2020-04-05 8:55:01
#5335 #600. HEIGHT Accepted 100 593 ms 1576 K C++ 11 (NOI) / 720 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-05 9:14:24
#146442 #600. HEIGHT Accepted 100 621 ms 7148 K C++ 11 / 602 B Đoàn Trung Hiếu 2023-08-21 13:35:10
#61645 #600. HEIGHT Accepted 100 651 ms 1008 K C++ 11 (NOI) / 1 K Lewjxz 2021-12-08 17:55:29
#97483 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1968 K C++ 14 / 1 K Nguyen An 2022-11-01 2:27:03
#108186 #600. HEIGHT Accepted 100 742 ms 1600 K C++ 17 / 576 B Thắng Nguyễn 2022-12-06 8:06:50
#84573 #600. HEIGHT Accepted 100 746 ms 1488 K C++ 11 / 517 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-24 13:08:46
#58178 #600. HEIGHT Accepted 100 753 ms 2688 K C++ 14 / 699 B LAM DEP TRAI 2021-11-17 15:47:18
#87315 #600. HEIGHT Accepted 100 756 ms 1576 K C++ 17 / 718 B Lê Thanh Tùng 2022-07-12 6:02:57
#108135 #600. HEIGHT Accepted 100 757 ms 1584 K C++ 11 / 558 B van_dat 2022-12-06 7:52:39
#28945 #600. HEIGHT Accepted 100 758 ms 1228 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-02-28 18:27:52
#139445 #600. HEIGHT Accepted 100 760 ms 1132 K C++ 17 / 640 B Mr_Nguyễn 2023-05-27 7:22:26
#98910 #600. HEIGHT Accepted 100 763 ms 2128 K C++ / 1 K Hạ Đức Thịnh 2022-11-05 13:18:21
#91582 #600. HEIGHT Accepted 100 770 ms 1524 K C++ 14 / 485 B PAT 2022-09-10 17:38:58
#108324 #600. HEIGHT Accepted 100 775 ms 1920 K C++ / 639 B Vũ Thị Thu Hường 2022-12-06 9:47:31
#108302 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1996 K C++ 17 / 695 B Võ Thiên Phúc 2022-12-06 9:12:36
#134256 #600. HEIGHT Accepted 100 788 ms 1392 K C++ 17 / 388 B tuicutelamm 2023-04-19 13:17:15
#58466 #600. HEIGHT Accepted 100 853 ms 2128 K C++ / 839 B ThMinh 2021-11-19 14:15:03
#135095 #600. HEIGHT Accepted 100 901 ms 1576 K C++ 14 / 709 B Đinh Trần Anh Đức 2023-04-24 5:04:56
#134052 #600. HEIGHT Accepted 100 908 ms 1644 K C++ / 629 B umm 2023-04-19 2:46:32
#134307 #600. HEIGHT Accepted 100 914 ms 1564 K C++ / 718 B dtr 2023-04-19 16:18:58
#39309 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1600 K C++ 17 / 817 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-20 8:31:14
#134024 #600. HEIGHT Accepted 100 930 ms 1572 K C++ 17 / 718 B Đặng Huyền Trân 2023-04-19 2:37:42
#134064 #600. HEIGHT Accepted 100 936 ms 1536 K C++ 14 / 677 B Đồng Thị Phương Thảo 2023-04-19 2:50:56
#84570 #600. HEIGHT Accepted 100 937 ms 1624 K C++ / 635 B hm123 2022-05-24 8:57:06
#46957 #600. HEIGHT Accepted 100 993 ms 12140 K C++ 14 / 677 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-09-08 8:54:55
#91682 #600. HEIGHT Accepted 100 3810 ms 64224 K Python 3 / 263 B Nguyễn Hoàng Lam 2022-09-12 7:40:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: