Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4342 #640. TINHTONG Accepted 100 43 ms 480 K C++ / 423 B Takce 2020-03-01 14:11:48
#4200 #640. TINHTONG Accepted 100 46 ms 360 K C++ / 194 B Phạm Thế Phong 2020-02-23 14:39:21
#4522 #640. TINHTONG Accepted 100 47 ms 360 K C++ 17 / 145 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 7:12:23
#68041 #640. TINHTONG Accepted 100 47 ms 280 K Pascal / 62 B Ủa??? 2022-01-05 11:43:56
#61704 #640. TINHTONG Accepted 100 50 ms 384 K C++ 17 / 183 B Vũ Giang 2021-12-09 5:39:01
#62738 #640. TINHTONG Accepted 100 51 ms 380 K C++ 11 / 561 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 8:06:10
#68108 #640. TINHTONG Accepted 100 56 ms 356 K C++ / 150 B Đinh Nguyên Minh Hải 2022-01-05 16:15:36
#68889 #640. TINHTONG Accepted 100 57 ms 384 K C++ 17 / 583 B Newbie 2022-01-12 7:41:02
#39571 #640. TINHTONG Accepted 100 60 ms 480 K C++ 14 / 3 K Durex-_- 2021-06-23 3:45:33
#35155 #640. TINHTONG Accepted 100 83 ms 356 K C++ 17 / 439 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-17 13:50:22
#3586 #640. TINHTONG Accepted 100 829 ms 21296 K Python 3 / 54 B Chùm CUỐI 2020-01-17 17:49:38


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: