Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#66856 #658. LIBRARY Accepted 100 92 ms 3552 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-12-29 15:50:40
#76310 #658. LIBRARY Accepted 100 273 ms 3692 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-03 12:25:01
#5706 #658. LIBRARY Accepted 100 274 ms 3712 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-14 1:43:45
#76210 #658. LIBRARY Accepted 100 355 ms 4092 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-03-02 11:04:49
#92537 #658. LIBRARY Accepted 100 1278 ms 4528 K C++ / 1 K Mai Mai 2022-09-25 13:28:44
#31771 #658. LIBRARY Accepted 100 1261 ms 4816 K C++ 14 / 794 B MeowT.dev 2021-03-19 10:26:03
#76912 #658. LIBRARY Accepted 100 361 ms 4832 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-03-09 6:57:41
#91115 #658. LIBRARY Accepted 100 1290 ms 4832 K C++ / 815 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-05 11:21:28
#31906 #658. LIBRARY Accepted 100 351 ms 5072 K C++ 14 / 1015 B vinhnct2005 2021-03-20 2:20:50
#39322 #658. LIBRARY Accepted 100 1304 ms 5432 K C++ 17 / 822 B batman 2021-06-20 12:41:30
#48098 #658. LIBRARY Accepted 100 331 ms 5476 K C++ / 795 B ra 2021-09-17 10:46:35
#35515 #658. LIBRARY Accepted 100 339 ms 5980 K C++ / 801 B always tle 2021-04-21 4:36:15
#59191 #658. LIBRARY Accepted 100 282 ms 6620 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-23 15:09:07
#31829 #658. LIBRARY Accepted 100 361 ms 6624 K C++ 14 / 915 B Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-03-19 15:11:08
#58694 #658. LIBRARY Accepted 100 307 ms 6652 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-21 13:18:35
#35636 #658. LIBRARY Accepted 100 1325 ms 7376 K C++ 14 / 938 B Duy_e 2021-04-22 17:46:38
#47211 #658. LIBRARY Accepted 100 362 ms 8636 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-09-10 0:33:58
#75838 #658. LIBRARY Accepted 100 1810 ms 12500 K C++ 17 / 912 B rpkrpkrpk 2022-02-27 7:20:14
#83875 #658. LIBRARY Accepted 100 1315 ms 13784 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-05-14 9:57:07
#50668 #658. LIBRARY Accepted 100 1325 ms 17508 K C++ 17 / 630 B bigbiii 2021-10-10 18:04:32
#31782 #658. LIBRARY Accepted 100 1364 ms 18272 K C++ 14 / 1 K Đỗ Anh Kiệt 2021-03-19 11:24:39
#85154 #658. LIBRARY Accepted 100 469 ms 27484 K C++ 14 / 1 K khacdanh 2022-06-07 0:09:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: