Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 7 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%