Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1076 PAINT - Sơn phòng 101 342 29.53%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 86 271 31.73%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 133 30.08%
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 132 28.79%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 33 74 44.59%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 33 244 13.52%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1002 MINE - Đào vàng 23 138 16.67%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1092 FFILL - Tô màu 20 170 11.76%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 159 11.32%
1099 TABLE - Phá game 17 67 25.37%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 34 44.12%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 31 38.71%
1093 SIMPLEGRAPH 12 26 46.15%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 39 25.64%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 9 13 69.23%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 9 35 25.71%
1053 QUEEN - Quân hậu 9 34 26.47%