Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0 2 0.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 4 0.00%
1421 TURTLE - Cụ rùa 3 5 60.00%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 16 12.50%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 6 18 33.33%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1418 CWATER - Đong nước 8 26 30.77%