Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 315 35.56%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 80 305 26.23%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
474 DPMARKET – Hội trợ 87 267 32.58%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 107 218 49.08%
426 DPLATGACH – Lát gạch 111 217 51.15%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 78 207 37.68%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%