Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 186 33.33%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
565 EVA - Sơ tán 97 167 58.08%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
483 DPRUNNING – Tập chạy 53 160 33.13%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 41 150 27.33%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 137 56.20%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 134 20.15%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%