Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 83 211 39.34%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 248 548 45.26%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 163 323 50.46%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%