Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 144 12.50%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 30 93 32.26%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 130 22.31%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 20 45 44.44%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 9 10 90.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
692 XUCXAC 14 30 46.67%