Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 210 508 41.34%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 52 156 33.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 47 235 20.00%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 47 206 22.82%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
1371 SLOW - Chậm chạp 24 40 60.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 55 40.00%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 150 12.00%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%