Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 13 38.46%
1484 BONUS - Phần thưởng 8 35 22.86%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 31 127 24.41%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 18 41 43.90%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%