Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 138 468 29.49%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 168 273 61.54%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 107 266 40.23%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
363 DOEXAM - Làm bài thi 101 217 46.54%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 32 193 16.58%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 52 148 35.14%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 106 28.30%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%