Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
269 OLYMPIAD 87 455 19.12%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 363 29.48%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 16 137 11.68%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%