Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 7 0.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
892 OVERPART - Quá nửa 4 8 50.00%
1273 NORMA 0 25 0.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1002 MINE - Đào vàng 26 160 16.25%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%