Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
376 DISTICH - Câu đối Tết 36 107 33.64%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 235 828 28.38%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 103 379 27.18%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 29 42 69.05%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 232 770 30.13%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 75 153 49.02%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 195 358 54.47%
364 AWARDS - Trao giải 50 120 41.67%
363 DOEXAM - Làm bài thi 176 358 49.16%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 34 82 41.46%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 29 55 52.73%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 232 453 51.21%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 80 240 33.33%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 143 319 44.83%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%