Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2035 HORROR 0 0 -
2034 GCD50 3 18 16.67%
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2029 BANDYTA - Đánh bạc 5 16 31.25%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 31 35.48%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 0 -
2024 GATHER 0 0 -
2023 FORMAT1 0 0 -
2022 EXPLORATION 0 0 -
2021 DININGB - Bữa tối 8 18 44.44%
2020 CTRAVEL 0 0 -
2019 BILLBOARD8 0 0 -
2018 ATM 13 30 43.33%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2016 NINJA 0 7 0.00%
2015 BCL 0 2 0.00%
2014 NAW 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -