# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
5051 bomaycanhet 1 1500
5052 Ngô Huy Tín 1 1500
5053 Anh Anh 11 1500
5054 Nguyên Fake 1 1500
5055 ĐNK 1 1500
5056 Hồng Thiên 0 1500
5057 Ma Bư 1 1500
5058 Michiki Naoyu 23 1500
5059 Hoàng Quốc Hùng 1500
5060 Lê Đức Lộc 2 1500
5061 Hoang Phat 0 1500
5062 kain 13 1500
5063 THD 61 1500
5064 ngocanh 1 1500
5065 Hoang Dinh Vinh Hoang 3 1500
5066 Duy Anh 7 1500
5067 Trà Phương Nam 2 1500
5068 burh 1500
5069 ppt 0 1500
5070 Đặng Phước Đức 2 1500
5071 Trương Nhật Quang 4 1500
5072 Vũ Thị Thùy Chi 4 1500
5073 Mai Ngọc Phú 3 1500
5074 nah 1500
5075 MAX 1 1500
5076 Tòng Đức Trí 1500
5077 son nguyen 2 1500
5078 Kakeru0018 0 1500
5079 Dinh Minh Chinh 2 1500
5080 long trinh 0 1500
5081 PTHT 1 1500
5082 ttnl1128 17 1500
5083 nguyen minh duc 1500
5084 Nguyễn Ngọc Duy 1 1500
5085 Trần Quốc Cường 0 1500
5086 Trương Đức Phong 1500
5087 dyhin 2 1500
5088 chieunq 1500
5089 Phạm Như Khiêm 0 1500
5090 Tran Minh Tan 2 1500
5091 Lê Chí Hưng 3 1500
5092 Đặng Hải Long 156 1500
5093 Nguyen Hai Duong 7 1500
5094 Lê Minh Vũ 1 1500
5095 Võ Tấn Qui 1500
5096 Phan Minh Tuấn 1500
5097 Nguyễn Ngọc Phú Tỷ 7 1500
5098 HaPhong 1 1500
5099 Nguyễn Phúc Tân 0 1500
5100 lto5 18 1500