# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
5051 Nguyen Van 0 1500
5052 a_duck_hold_a_soap 1500
5053 a 0 1500
5054 trần minh hoàng 75 1416
5055 Nguyễn Zuy Hiếu 1500
5056 Long 0 1500
5057 phan ngung 0 1500
5058 Hà Đăng Hưng 1500
5059 Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 1500
5060 test 1 1500
5061 hahaha 0 1500
5062 Nguyễn Cao Đức 0 1500
5063 Niko Kovac 0 1500
5064 4concacbietdi 0 1500
5065 3WHO 6 1500
5066 nba 1500
5067 nguyentuanvu 1 1500
5068 Vũ Thị Yến Vi 0 1500
5069 Nguyễn Mạnh Hùng 0 1500
5070 Trần Hoàng Sơn 3 1500
5071 vanson 3 1500
5072 311t_NguyenXuanTien 1 1500
5073 Lê Trần Sâm 0 1500
5074 Đặng Tạo 1500
5075 Phạm Thành 1 1500
5076 Hello World 1 1500
5077 ctoan 1 1500
5078 Bùi Dương Quốc Khánh 2 1500
5079 Thi Mai Nhật Khang 1 1500
5080 Đặng Đức Thắng 13 1500
5081 Nguyen Thai Giang 1 1500
5082 halone 59 1500
5083 21441412 1500
5084 23daleyyy 17 1500
5085 NNQ 0 1500
5086 Võ Thị Kim Ngọc 1 1500
5087 Tri_Pahm 12 1500
5088 trần quang tiệp 1 1500
5089 Thành Trần 1500
5090 Quoc 1500
5091 Nguyễn Quang Thắng 1 1500
5092 Vũ Minh Đức 1 1500
5093 Hoàng Đức Hưng Phát 1 1500
5094 NXT 12 1500
5095 Trương Đoàn 3 1500
5096 Nguyễn Đức Huy 18 1500
5097 Dang Tuan Nam 1 1500
5098 Tuấn Tuấn 1500
5099 afdafawe 1500
5100 Minh duong tuan 1 1500