# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
5101 nvlong 0 1500
5102 Thắng 2 1500
5103 Pham Quoc Trung 1 1500
5104 Võ Hoàn Thành 1500
5105 Hà Xuân Thiện 2 1500
5106 Long 1 1500
5107 Trần Tiến Thịnh 2 1500
5108 Tran Huu Bach 2 1500
5109 Viet An 2 1500
5110 Ánh Tạ 1 1500
5111 prpr 1500
5112 ABCD 4 1500
5113 hung 1 1500
5114 Kalli 1 1500
5115 Quangquy 1 1500
5116 Lê Chí Thiện 1 1500
5117 Trần Đình TRọng 1500
5118 Đặng Minh Nhựt 1500
5119 huu duc 1 1500
5120 nguyen hung 1 1500
5121 Lê Quý Long 7 1500
5122 trần công minh 1 1500
5123 Trần Kiến Quốc 1500
5124 ABCDEF1999 1 1500
5125 TẠ Hồng Nhung 1500
5126 NXT 12 1500
5127 n quoc minh 1 1500
5128 Nguyen Van 0 1500
5129 Hoàng Anh Dũng 0 1500
5130 pp 0 1500
5131 No Name 0 1500
5132 ChauCao 0 1500
5133 Vũ Thiện Nhân 1 1500
5134 hodaihiep 1 1500
5135 Hoàng Bảo Nam 1 1500
5136 Hồ Văn Thân 0 1500
5137 Nguyễn Văn Dự 1500
5138 Nguyễn Quang Thắng 3 1500
5139 nguyễn trần việt anh 2 1500
5140 Nguyen Quoc Minh 3 1500
5141 BlackWhite 1500
5142 Nguyễn Trần Quang Minh 2 1500
5143 AnnnCutee 15 1500
5144 Quan Truong 7 1500
5145 Phạm Duy Phát 2 1500
5146 Ha Cong Anh 1 1500
5147 MinhMinh 1500
5148 Lê Việt Anh 3 1500
5149 Kiệt 1 1500
5150 Lê Đức Hiếu 3 1500