# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1101 supersaiyarssb 1 1500
1102 phạm quang minh 1 1500
1103 Lê Thanh Bình 1500
1104 Lê Thanh Sương 6 1500
1105 Nguyễn Xuân Phát 1 1500
1106 Do Dinh Hai 1 1500
1107 Vũ Minh Trí 1500
1108 Mahiro Oyama 1 1500
1109 Add 1500
1110 Nguyễn Thanh Hùng Cường 1 1500
1111 Nam 0 1500
1112 stving556 10 1500
1113 Student 11 1500
1114 STT27 1500
1115 STT26 1500
1116 Nguyễn Thị Kiêu Ngân 1500
1117 STT15 1500
1118 Hoang Manh 6 1500
1119 Trần Mạnh Dũng 2 1500
1120 nnhzzz 16 1500
1121 ông sắc 0 1500
1122 NgaoPod 1 1500
1123 cuong 4 1500
1124 Bùi Quốc Huy 138 1567
1125 Meow 9 1500
1126 Nguyễn Mạnh Tùng 6 1500
1127 Nguyễn Đình Trung Kiên 2 1500
1128 Nguyễn Trần Khánh Luân 3 1500
1129 huu duc 1 1500
1130 Ta Minh Quan 3 1500
1131 Trịnh Hồng Cường 1500
1132 Hoàng Ánh Sao Ngân 1500
1133 Srey 2 1500
1134 Spy007 1500
1135 Nguyễn Xuân Sơn 1 1500
1136 Lê Đình Trọng 1 1500
1137 Ba Quan 1500
1138 asiodjalkwjd 1500
1139 Đỗ Việt Khánh 0 1500
1140 Đỗ Việt Khánh 1500
1141 Hao Tran 1500
1142 Soteil 1 1500
1143 Trần Hoàng Sơn 4 1500
1144 SonTungMTP 1 1500
1145 Trần Sơn Tùng 1500
1146 Phạm Hồng Sơn 5 1500
1147 Sơn Nguyễn 1 1500
1148 NTS 17 1500
1149 HỒ VĂN SƠN 11A7 1 1500
1150 Đinh Tiến Sơn 3 1500