# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
101 Nguyễn Huy Hùng 72 1500
102 Trần Đăng Khoa 70 1378
103 Dương Thị Ngân Giang 70 1500
104 vu chi 69 1500
105 Nguyễn Văn Faker 69 1500
106 Tô Thanh Long 69 1500
107 Con Vịt Kutee 69 1500
108 Nguyễn Thanh Tùng 68 1594
109 Nguyễn Việt Hùng 67 1500
110 hihi 67 1500
111 Nguyen An 65 1500
112 Nguyễn Trần Tuấn Linh 64 1718
113 Newbie 64 1500
114 ngheo 63 1500
115 Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 63 1500
116 Vũ Đức Thuận 62 1500
117 Trần Đình Khánh Đăng 62 1500
118 THD 61 1500
119 Ta Minh Kien 60 1500
120 binh 59 1500
121 Trần Khắc Triều 59 1500
122 halone 59 1500
123 Lê Thị Tuyết Lan 58 1500
124 Duonggsimp 58 1500
125 Trần Phong 58 1500
126 nhu quynh 57 1500
127 . 57 1500
128 Khuyen Tran 57 1500
129 Nguyễn Duy Hải Bằng 56 1500
130 MeowT.dev 56 1500
131 bmmm 55 1500
132 Vũ Đức Anh 55 1456
133 Nguyễn Song Đức 55 1500
134 Phan Quý Thịnh 55 1500
135 Nguyen Duy Anh 54 1500
136 Nguyễn Anh Tú 54 1428
137 Vũ Minh Huyền 54 1374
138 Lê Tùng Lâm 54 1566
139 Quách Gia Bảo 54 1500
140 Nguyen Hai Dang 53 1500
141 N02 52 1500
142 Trần Đình Thế Anh 52 1500
143 Irelia 52 1500
144 Trần Văn Nhân 52 1500
145 Nguyễn Hồng Quang 52 1500
146 An Khánh Nguyễn 52 1500
147 Nguyễn Tiến Đạt 51 1368
148 Wu Nguyen 51 1500
149 Tuấn Kiệt 50 1500
150 Akiet 50 1500