# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 King 1 1500
2002 Nguyễn Duy Anh 1 1500
2003 Hoai Phong Luong 1 1500
2004 Nguyễn Ngọc Minh 1 1500
2005 ĐTHoàng 1 1500
2006 Huỳnh Trần Trung Hiếu 1 1500
2007 vuxuanhung 1 1500
2008 Nguyễn Tấn Duy 1 1500
2009 Trần Thị Lan 1 1500
2010 Phan Hồng Quân 1 1500
2011 netizen 1 1500
2012 Bui Thai Son 1 1500
2013 munw 1 1500
2014 SettingNo01 1 1500
2015 PHAN GIA BẢO 1 1500
2016 k2 ewmmm 1 1500
2017 Trần Nguyễn Thảo Hiền 1 1500
2018 Nguyễn Mạnh Tiến 1 1500
2019 fsdfsdsadfsadfdfs 1 1500
2020 Trần Ngọc Sơn 1 1500
2021 HiepVu217 1 1500
2022 Nguyễn Khánh Duy 1 1500
2023 =))) 1 1500
2024 Bổn Lào 1 1500
2025 SietaiAne 1 1500
2026 moi 1 1500
2027 NhatVihehehehehehe 1 1500
2028 Ta Quang Ha 1 1500
2029 Trần Lê Dương Thuận 1 1500
2030 Nguyễn Duy Mạnh Quân 1 1500
2031 HOÀNG VĂN THÔNG 1 1500
2032 Trần Đức Phúc 1 1500
2033 NTT 1 1500
2034 cao sơn 1 1500
2035 Đoàn Nhật Anh 1 1500
2036 Võ Thành Nhân 1 1500
2037 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 1500
2038 LeeBao 1 1500
2039 Do Duc Thinh 1 1500
2040 lee nguyen tanp 1 1500
2041 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 1 1500
2042 Trần Anh Tuấn 1 1500
2043 sadboiz 1 1500
2044 Hoàng Cao Minh 1 1500
2045 Ngo Minh Dat 1 1500
2046 AC 1 1500
2047 molace 1 1500
2048 Cong Anh 2k10 1 1500
2049 Lê Quốc Khánh 1 1500
2050 ngocongduc 1 1500