# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
151 Trần Hoàng Tuấn Hưng 50 1500
152 Akiet 50 1500
153 kekekekeke 50 1500
154 Tạ Quang Kiên 50 1500
155 Tuấn Kiệt 50 1500
156 Nguyễn Minh Đức 49 1500
157 Trần Huy Hoàng 48 1396
158 Mr_Nguyễn 48 1500
159 Trịnh Trọng Nghĩa 47 1500
160 batman 47 1500
161 iwannabetheguy 47 1500
162 Phạm Đức Anh 47 1500
163 Neko Phạm 47 1500
164 truongjr 46 1500
165 ananan 46 1500
166 Nguyễn Văn Thắng 46 1500
167 Đặng Hải Phong 46 1500
168 BH 45 1500
169 Hades 44 1500
170 vinhnct2005 44 1500
171 Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 43 1500
172 Nguyễn Tuấn Đạt 43 1500
173 An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 42 1500
174 Vũ Trần Lâm 42 1502
175 Nam Tử Thiên 41 1500
176 Nguyễn Quang Ninh 41 1500
177 L H D 41 1500
178 hello1234 41 1500
179 Tony Teo 41 1500
180 Phan Mạnh Hùng 40 1500
181 nguyennhatlam 40 1500
182 Nguễn Minh Nhật 40 1500
183 Lâm Khánh An 40 1500
184 Truong Van Hoang 40 1500
185 Vũ Xuân Lâm 40 1205
186 Phan Thien Hue 40 1500
187 alooooooo 39 1500
188 Trần Thái Toàn 39 1500
189 Uah Hnaht 39 1500
190 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 38 1500
191 tranminhprvt01 38 1500
192 Banh:) 38 1500
193 Phan Kim Chi 38 1561
194 Nguyễn Danh Nhân 38 1271
195 Nguyen Lmao 37 1500
196 S0me0ne 36 1500
197 Đoàn Thành Lâm 36 1500
198 Lê Hồng Phúc 36 1500
199 dhp 36 1500
200 Nguyen Loan 36 1500