Tên đăng nhập

phamm

Họ và tên

Phạm Nhật Quang

Email

phamnhatquangpnq@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-04 3:59:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500