Tên đăng nhập

amogus

Họ và tên

amogus

Email

lilmeowmeowsugacute@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-23 5:50:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500