Tên đăng nhập

bigcitymoi

Họ và tên

Phạm Huy

Email

hi2otaku@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-13 6:52:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500