Thuật toán tối ưu của bài #1246 là gì ak

dsjakfs 2021-04-08 11:06:39

e viết được 50% rồi ak

Tổng cộng 3 trả lời

Hiepdoan
Chùm CUỐI

Cảm ơn bạn Đặng Tiến Dũng đã trả lời câu hỏi.

Đặng Tiến Dũng

Em lên VNOI đọc về mảng cộng dồn 2 chiều nha. Thuật bài này full là như vậy.