Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
Beginner CSL Contest K26-42
Đã thi xong
2021-05-18 16:56:40
Beginner CSL Contest K26-41
Đã thi xong
2021-04-12 17:18:48
Beginner CSL Contest K26-40
Đã thi xong
2021-04-05 3:16:34
Beginner CSL Contest K26-39
Đã thi xong
2021-03-26 16:41:11
Beginner CSL Contest K26-38
Đã thi xong
2021-03-26 9:40:14

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Minh Hoàng
2 Nguyễn Trần Khánh Linh
3 Trần Khánh Linh
4 Đoàn Công Chiến
5 Long Ki
6 Lê Đức Diện
7 Bảo Trần
8 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI
9 Nguyễn Thanh Thương
10 majormen
11 Nguyễn Trung Hiếu
12 Lê Nguyễn Tấn Phát
13 Thao
14 unknow
15 Đặng Quốc Vương