Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
Ôn tập
Đã thi xong
2022-05-10 15:43:33
Tổng hợp 3
Đã thi xong
2022-03-29 15:18:01
Tổng hợp 4
Đã thi xong
2022-03-29 13:08:33
Beginner CSL Contest K26-30
Đã thi xong
2022-03-29 1:16:19
Tổng hợp 2
Đã thi xong
2022-03-28 16:26:08

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Hoàng Sơn
2 Bui Dang Nguyen
3 Nguyễn Trần Khánh Linh
4 Phạm Thế Phong
5 Phạm Văn Sơn Dương
6 minh nguyen le
7 LAM DEP TRAI
8 Long Ki
9 Lê Đức Diện
10 Bảo Trần
11 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI
12 Nguyễn Thanh Thương
13 Manhj
14 jackpie2003
15 Phan Anh Đức