Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
Beginner CSL Contest K26-41
Đã thi xong
2021-04-12 17:18:48
Beginner CSL Contest K26-40
Đang diễn ra
2021-04-05 3:16:34
Beginner CSL Contest K26-39
Đã thi xong
2021-03-26 16:41:11
Beginner CSL Contest K26-38
Đã thi xong
2021-03-26 9:40:14
Beginner CSL Contest K26-37
Đã thi xong
2021-03-14 15:12:57

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Minh Hoàng
2 Nguyễn Trần Khánh Linh
3 Trần Khánh Linh
4 Đoàn Công Chiến
5 Long Ki
6 Lê Đức Diện
7 Bảo Trần
8 majormen
9 Nguyễn Trung Hiếu
10 Lê Nguyễn Tấn Phát
11 Đặng Quốc Vương
12 An Nguyen
13 Hoàng Đức Mạnh
14 Trần Quang Trung
15 Lê Công Bách