Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
Ôn THHV 2022 - 02
Đã thi xong
2022-06-16 1:00:00
Ôn THHV 2022 - 01
Đã thi xong
2022-06-11 1:00:00
Ôn THHV 2022 - 03
Đã thi xong
2022-06-10 15:17:14
Ôn tập
Đã thi xong
2022-05-10 15:43:33
Tổng hợp 3
Đã thi xong
2022-03-29 15:18:01

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Hoàng Sơn
2 Bui Dang Nguyen
3 Nguyễn Trần Khánh Linh
4 Phạm Thế Phong
5 Phạm Văn Sơn Dương
6 minh nguyen le
7 LAM DEP TRAI
8 Long Ki
9 Lê Đức Diện
10 Bảo Trần
11 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI
12 Nguyễn Thanh Thương
13 Manhj
14 jackpie2003
15 Phan Anh Đức