Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
K28 Contest 05
Đang diễn ra
2023-05-07 4:34:39
K28 Beginner Contest 60
Đã thi xong
2023-05-06 3:16:27
K28 Beginner Contest 59
Đã thi xong
2023-04-27 2:29:02
K28 Contest 04
Đã thi xong
2023-04-25 13:08:21
K28 Beginner Contest 58
Đã thi xong
2023-04-19 1:17:25

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Hoàng Sơn
2 Nguyễn Huyền Trang
3 HieuLe
4 Meow
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh
6 Nguyễn Quốc Việt
7 Phạm Thanh Lam
8 Nguyễn Mạnh Dũng
9 Đặng Huyền Trân
10 Nguyễn Thanh Tùng
11 Bui Dang Nguyen
12 Ninh Anh Vũ
13 Cuốc Huy Auth
14 HiepPotato
15 Nguyễn Trần Khánh Linh