Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
K28 Beginner Contest 54
Đã thi xong
2024-03-07 18:32:36
K28 Beginner Contest 53
Đã thi xong
2024-02-26 19:36:34
Ôn ĐT Tỉnh 05
Đã thi xong
2024-02-21 6:57:16
K29 Contest 04
Đã thi xong
2024-02-15 17:50:33
K28 Beginner Contest 52
Đã thi xong
2024-01-31 1:40:12

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Hoàng Sơn
2 Nguyễn Huyền Trang
3 HieuLe
4 meow
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh
6 Nguyễn Quốc Việt
7 Phạm Thanh Lam
8 Nguyễn Mạnh Dũng
9 Đặng Huyền Trân
10 Nguyễn Thanh Tùng
11 Bui Dang Nguyen
12 Ninh Anh Vũ
13 Bùi Quốc Huy
14 Lê Tùng Lâm
15 Nguyễn Trần Khánh Linh