Thông báo

Kỳ thi gần đây

Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu
K28 Beginner Contest 43
Đang diễn ra
2023-02-07 6:58:15
K28 Beginner Contest 42
Đang diễn ra
2023-02-06 15:44:35
K28 Beginner Contest 41
Đang diễn ra
2023-02-03 0:50:18
K28 Beginner Contest 40
Đang diễn ra
2023-02-01 8:10:16
K28 Beginner Contest 39
Đã thi xong
2023-01-13 0:32:34

Xếp hạng

# Thành viên Chữ ký cá nhân
1 Nguyễn Hoàng Sơn
2 Nguyễn Huyền Trang
3 HieuLe
4 meow
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh
6 Nguyễn Quốc Việt
7 Phạm Thanh Lam
8 Nguyễn Mạnh Dũng
9 Đặng Huyền Trân
10 Nguyễn Thanh Tùng
11 Bui Dang Nguyen
12 Ninh Anh Vũ
13 Bùi Quốc Huy
14 K27TIN-NguyenTrongHiep
15 Nguyễn Trần Khánh Linh