Tên đăng nhập

vuhuyyy

Họ và tên

Nguyễn Thanh Tùng

Chữ ký cá nhân

Sư phụ Nghiêm Thanh Tùng K27-IT

Đăng ký lúc

2022-06-10 15:09:27

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 18 / 35 1594 (-67)
K28 Beginner Contest 02 3 / 38 1661 (+83)
K28 Beginner Contest 01 5 / 40 1578 (+78)
Điểm ban đầu 1500