# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Nguyễn Minh Hoàng 208 2100
2 Nguyễn Trần Khánh Linh 205 1842
3 Trần Khánh Linh 164 1720
4 Đoàn Công Chiến 133 1612
5 Long Ki 9 1500
6 Lê Đức Diện 1500
7 Bảo Trần 5 1500
8 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
9 Nguyễn Thanh Thương 1500
10 majormen 2 1500
11 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
12 Lê Nguyễn Tấn Phát 7 1500
13 Thao 2 1500
14 unknow 1 1500
15 Đặng Quốc Vương 2 1500
16 An Nguyen 1500
17 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
18 Trần Quang Trung 1500
19 Hồ Hữu Triết 1500
20 LoneSomeDove 3 1500
21 Lê Công Bách 28 1500
22 Vũ Văn Hậu 1 1500
23 Nguyễn Đức Huy 1500
24 Tran Nguyen Quang 2 1500
25 Kien Pham 1500
26 Trần Thị Hải Yến 34 1500
27 Nguyễn Hoàng Sơn 279 1500
28 zero 14 1500
29 Nguyễn Mạnh Đình 1500
30 Dao Hoang 4 1500
31 phan chau thang 0 1500
32 Vũ Thị Ngọc Mai 0 1500
33 Trịnh Nam Anh 21 1500
34 Ung Tuấn Lĩnh 21 1500
35 Phan 2 1500
36 ĐạtNguyễn(dìa dia) 1 1500
37 Hồ Phan Thế Anh 22 1500
38 Hoàng Phương Anh 1500
39 Phạm Văn Sơn Dương 160 1500
40 Beatles 9 1500
41 Lê Văn Đức 1500
42 Unknow 1 1500
43 DINH VAN KHIEM 0 1500
44 Nghiêm Tùng 1500
45 Nguyễn Hải Phong 109 1500
46 yuhcoon 3 1500
47 Lê Ngọc Bảo Anh 1500
48 UngQuangTri 2 1500
49 Trần Quang Lộc 1 1500
50 Nguyễn Thị Huệ 1500