# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Nguyễn Hoàng Sơn 282 1831
2 Nguyễn Huyền Trang 89 1813
3 HieuLe 137 1752
4 Meow 210 1722
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh 69 1718
6 Nguyễn Quốc Việt 221 1688
7 Phạm Thanh Lam 231 1652
8 Nguyễn Mạnh Dũng 158 1644
9 Đặng Huyền Trân 215 1630
10 Nguyễn Thanh Tùng 65 1594
11 Bui Dang Nguyen 24 1592
12 Ninh Anh Vũ 241 1581
13 Fan Arsenal 817 1567
14 HiepPotato 57 1566
15 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
16 Phan Kim Chi 40 1561
17 Phạm Thế Phong 581 1557
18 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
19 Nguyễn Duy Anh 179 1537
20 Vũ Nguyễn Bảo Anh 44 1533
21 minh nguyen le 34 1521
22 Đinh Trần Anh Đức 109 1514
23 Nghiêm Thanh Tùng 20 1507
24 LAM DEP TRAI 80 1506
25 Đặng Châu Anh 100 1506
26 khổng quảng 27 1504
27 Gái Alime Tóc Vàng 128 1502
28 Vũ Trần Lâm 38 1502
29 Long Ki 9 1500
30 Lê Đức Diện 0 1500
31 Bảo Trần 5 1500
32 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
33 Nguyễn Thanh Thương 1500
34 Manhj 4 1500
35 jackpie2003 1 1500
36 Phan Anh Đức 1500
37 Pham Trung Hieu 1500
38 Tran Quoc Khanh 1 1500
39 Bùi Quang Thắng 1500
40 Truong Trung Bao 1 1500
41 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
42 Phạm Hoàng Vũ 0 1500
43 QuáchHoàngHuy 1500
44 Vo Hoan Phuc 1 1500
45 KinoSpai 2 1500
46 hello 1 1500
47 Trùm CUỐI 775 1500
48 majormen 2 1500
49 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
50 Lê Nguyễn Tấn Phát 7 1500