Tên đăng nhập

nghiemtungntt

Họ và tên

Nghiêm Thanh Tùng

Email

nghiemtungntt123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 12:40:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 01 14 / 40 1507 (+7)
Điểm ban đầu 1500