Tên đăng nhập

onmontoan

Họ và tên

Manhj

Email

onmontoan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-30 2:48:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500