Tên đăng nhập

CTP_NGUYENTUNGLAM

Họ và tên

LAM DEP TRAI

Email

nguyentunglam0806@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-10 14:38:52

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 6 / 14 1506 (+6)
Điểm ban đầu 1500