#397. BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng chơi trò giải ô chữ SUDOKU. Đó là trò chơi điền các số từ 1 đến 9 vào bảng hình vuông 9×9 sao cho trên mỗi hàng ngang, mỗi cột dọc và mỗi hình vuông 3×3 đều có đủ các số từ 1 đến 9 , mỗi số chỉ có mặt 1 lần. (Xem hình vẽ)

Hình bên trái là “đề bài” và hình bên phải là “Đáp án”.

Đối với con người, có nhiều ô chữ SUDOKU rất khó giải, tuy nhiên đối với máy tính, việc giải ô chữ SUDOKU lại rất đơn giản (Tất nhiên phải chờ các bạn viết chương trình cho máy tính).

Nhiệm vụ của các bạn là viết chương trình giải ô chữ SUDOKU.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa một xâu ký tự gồm các số từ 1 đến 9 và ký tự . Tương ứng cho các sô trên “đề bài”, trong đó ký tự . là các ô còn trống ( 9 ký tự cho mỗi hàng, 9 hàng là 81 ký tự).

Dữ liệu ra:

  • Một xâu gồm 81 ký tự số 1 đến 9 là lời giải cho ô chữ đề bài.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
....18.6....3...5..6.....4.....5...86....3....79.4.2...4....3..5....2.16.236.....
Dữ liệu ra:
295418763714369852368725941431257698652893174879146235946581327587932416123674589
Giải thích:
  • Dữ liệu vào chính là "đề bài" ở hình trên, Dữ liệu ra là "đáp án" tương ứng.

Giới hạn:

  • Mỗi đề bài có một đáp án duy nhất.