Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 52 244 21.31%
363 DOEXAM - Làm bài thi 141 273 51.65%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 205 700 29.29%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 205 718 28.55%
379 NUMTRANS - Ghép số 128 212 60.38%
380 CALFTEST - Thi Nghé 158 323 48.92%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 153 401 38.15%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
396 BTCANDY - Chia kẹo 130 242 53.72%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 31 110 28.18%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
402 PROJECTS - Dự án 212 390 54.36%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 239 36.82%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 82 277 29.60%