Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
363 DOEXAM - Làm bài thi 125 247 50.61%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 179 570 31.40%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 166 642 25.86%
379 NUMTRANS - Ghép số 124 211 58.77%
380 CALFTEST - Thi Nghé 148 316 46.84%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 111 276 40.22%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 212 343 61.81%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 106 213 49.77%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 129 296 43.58%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 86 157 54.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 86 197 43.65%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 45 22.22%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 78 188 41.49%
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 7 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 245 26.94%
402 PROJECTS - Dự án 209 393 53.18%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 71 80 88.75%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 72 193 37.31%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 74 231 32.03%