Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
363 DOEXAM - Làm bài thi 174 352 49.43%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 231 822 28.10%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
380 CALFTEST - Thi Nghé 162 327 49.54%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 151 433 34.87%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 66 203 32.51%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%