Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 262 20.23%
363 DOEXAM - Làm bài thi 141 282 50.00%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 192 631 30.43%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 193 755 25.56%
379 NUMTRANS - Ghép số 144 241 59.75%
380 CALFTEST - Thi Nghé 154 331 46.53%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 118 304 38.82%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 218 375 58.13%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 110 223 49.33%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 132 305 43.28%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 88 164 53.66%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 95 207 45.89%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 11 51 21.57%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 107 258 41.47%
396 BTCANDY - Chia kẹo 129 234 55.13%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 67 257 26.07%
402 PROJECTS - Dự án 218 415 52.53%
428 DPDIVI – Chia nhóm 60 198 30.30%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 74 197 37.56%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 77 245 31.43%
623 LCMSEQ 20 83 24.10%