Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
363 DOEXAM - Làm bài thi 170 338 50.30%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 222 744 29.84%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 225 802 28.05%
379 NUMTRANS - Ghép số 140 228 61.40%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 180 466 38.63%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 96 196 48.98%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
396 BTCANDY - Chia kẹo 144 291 49.48%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 86 284 30.28%