Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
363 DOEXAM - Làm bài thi 149 296 50.34%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%
379 NUMTRANS - Ghép số 130 214 60.75%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 31 110 28.18%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%