#1141. GIFT - Quà tặng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Đề đề xuất PreVNOI 2013 của Trường KHTN

Nhân ngày sinh nhật, hai anh em sinh đôi Téo và Tỳ nhận được N món quà, N là một số chẵn. Mỗi người gán cho mỗi món quà một giá trị ưa thích – là một số nguyên dương nhỏ hơn 100 . Giá trị này thể hiện mức độ hạnh phúc họ có được nếu có được món quà đó. Sau đó, 2 anh em quyết định chia quà, hai người có số lượng quà bằng nhau và bằng N/2 . Hãy xác định cách chia quà sao cho tổng mức độ hạnh phúc của hai anh em là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số nguyên dương N ≤ 500000 .
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương a b ≤ 100 là giá trị ưa thích của 2 người với từng món quà.

Dữ liệu ra:

  • Tổng mức độ hạnh phúc cực đại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
1 2
2 3
3 5
2 1
Dữ liệu ra:
11