Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 14 71.43%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 10 36 27.78%
1053 QUEEN - Quân hậu 10 36 27.78%
1054 JEWEL - Trang sức 15 28 53.57%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 3 0.00%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 23 69 33.33%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 3 0.00%
1141 GIFT - Quà tặng 4 12 33.33%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 4 0.00%